Vandbrud

Den 5. december 2019 blev forsyningsledningen på Bakkekrogen beskadiget, og vi var nød til at afbryde vandforsyningen, mens skaden blev repareret.

I forbindelse med at vi genåbnede for vandforsyningen, kan der ske en kalkafsmitning, som betyder at vandet kan blive brunligt, ligesom der kan være meget ilt i vandet, som betyder at vandet antager en mælkehvid farve og bliver skummende.

Da der er meget lidt vandforbrug i området på nuværende tidspunkt af året, vil der gå noget tid inden vandet er tilbage til normal udseende. Ledningerne indeholder meget rent drikkevand.

Vi har iværksat en indsats, således at ledningen gennemskylles for at slippe af med evt. afsmitninger og efterfølgende udtages der en analyseprøve af drikkevandet. Vi opdaterer hjemmesiden, når der er nyt i sagen.

Der er ingen grund til bekymring for drikkevandskvaliteten.