Generalforsamling

I vedtægter for Lumsås Vandværk står, at generalforsamling skal afholdes i første halvdel af april måned.

Under hensyntagen til den situation, vi befinder os i med Coronavirus, har bestyrelsen besluttet, at udsætte generalforsamlingen indtil situationen atter er normal.
Til den tid vil der blive udsendt indkaldelse pr. mail/post.

Andelshavere, der ikke allerede har underrettet Lumsås Vandværk om deres mailadresse, bedes sende disse til: Info@lumsaasvand.dk