Vandspild

Ved uforsætligt vandspil er det muligt i visse tilfælde at få eftergivet statsafgiften, læs her:

Ændringer i Lov om afgift af ledningsført vand

Der kan i visse særlige tilfældes fritages for betaling af vandafgift til staten i forbindelse med usædvanligt stort forbrug i private husholdninger på grund af vandspild. Herunder er i hovedtræk beskrevet de forudsætninger der er nødvendige for en eventuel fritagelse. (mere…)

Et godt råd

Efter nogle konkrete sager, hvor andelshavere har faet ekstremt høje vandregninger, er det tilrådeligt at kontrollere sin vandmåler jævnligt.

Luk samtlige aftapningssteder i huset, kontroller derefter, at det lille møllehjul ikke løber rundt. Hvis det gør det, har du et problem, idet installationen er utæt. Tilkald en fagmand.

Luk for vandet når du tager hjem fra sommerhuset eller tager på ferie fra din helårsbolig. Benyt stophanen der sidder i målerbrønden. Vandværkets stophane før målerbrønden må ikke benyttes.

Ved aflæsning af vandmåleren skal kun hele kubikmeter opgives. De små hjuls tal skal altså ikke opgives.