Ny hjemmeside

Sådan

Information

Lumsås Vandværk har 619 andelshavere, der i 2016 fordeler sig således:

145 helårsbeboelser 15,6%

426 sommerhuse og grunde 19,1%

18 landbrugsejendomme 13,8%

14 mindre erhverv m.v. 3,1%

1 større erhvervsvirksomhed 48,5%

19 hvilende medlemmer 0%