Information

  Lumsås Vandværk har 619 andelshavere, der i 2016 fordeler sig således:

  145 helårsbeboelser 15,6%

  426 sommerhuse og grunde 19,1%

  18 landbrugsejendomme 13,8%

  14 mindre erhverv m.v. 3,1%

  1 større erhvervsvirksomhed 48,5%

  19 hvilende medlemmer 0%