Lumsås Vandværk

OBS: Med baggrund i persondataforordningen laver vandværket nu  flytteopgørelser på alle ejerskift. Taksten herfor fremgår af Takstbladet. Sidste afsnit af takstbladet er ikke længere gældende.

Vi er igang med udskiftning af samtlige vandmålere. Arbejdet udføres af aut. VVS-installatør Frits Jensen ApS. og vil strække sig over 2 måneder. Efter udskiftningen afleveres i postkassen en meddelelse herom samt en brugsanvisning for den nye ultralydsmåler.

Beliggenhed: Lumsås Vandværk ligger på Oddenvej 182A i Lumsås by, Højby Sogn, Odsherred Kommune, i Region Sjælland. Vandværket ligger indenfor medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S’ område.

Forsyningsområde: Vandværket forsyner Lumsås by og omegn, sommerhuse og ejendomme på Nordstranden fra Bundgarnet i vest til Skovagervej i øst, samt lokaliteterne Holmstrup og Sonnerup. Endvidere forsynes en del af ejendommene omkring Vedhammervej og Brunhøj Strandvej på Sydstranden.

Historie: Vandværket blev startet ved en stiftende generalforsamling på Lumsaas Hotel d. 12. April 1949 som “Andelsselskabet Lumsaas Vandværk”. Til bestyrelsen valgtes Købmand Hj. Olsen, Dyrlæge E. Mikkelsen, Gårdejer Thormod Hansen, Vognmand Peter Hansen og Arbejdsmand Karl Nielsen. De dengang vedtagne vedtægter var gældende indtil d. 4. november 1997, hvor et helt nyt sæt vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen.

 

 

 

Seneste opdatering:  09.10.2018