Forfatterarkiv: Dorte Sørensen

  Vandværkets bestyrelse

  Niels Christoffersen, Oddenvej 188 – formand

  Morten Christensen, Oddenvej 66 – næstformand

  Lars Madsen, Oddenvej 182 – sekretær

  Benny Nielsen, Oddenvej 136 – kasserer

  Jean Luc Rabot, Havegårdsvej 21 – info-ansvarlig

   

  Suppleanter

  Søren Winkel, Havagervej 3A

  Vakant

   Generalforsamling

   Bestyrelsen har besluttet, at afholde den udskudte generalforsamling

   søndag, den 6. september 2020 kl. 11.00 i Lumsås Forsamlingshus.

   Indkaldelse og dagsorden er udsendt pr.mail/brevpost.

   Se Indkaldelsen her.

   Se dagsorden her.

   Andelshavere, der ikke allerede har underrettet Lumsås Vandværk om deres mailadresse, bedes sende disse til: Info@lumsaasvand.dk

    Vandkvalitet

    Vandets hårdhed

    Vandets hårdhed – august 2022

    Vandets hårdhed – februar 2022

    Hent pdf for 2023

    Analyse januar 2023 Boring 1

    Analyse februar 2023 – Boring 1

    Analyse februar 2023 afgang vandværk

    Analyse februar 2023 ledningsnet 1

    Analyse februar 2023 ledningsnet 2

    Analyse februar 2023 ledningsnet 3

    Hent pdf for 2022

    Analyse november – ledningsnet 4

    Analyse november ledningsnet 3

    Analyse november – ledningsnet 2

    Analyse novenber – ledningsnet 1

    Analyse november – Indgang GHT

    Analyse august 2022 Afgang vandværk

    Analyse august 2022 ledningsnet 3

    Analyse august 2022 ledningsnet 2

    Analyse august 2022 ledningsnet 1

    Analyse maj 2022 ledningsnet 3

    Analyse maj 2022 ledningsnet 2

    Analyse maj 2022 ledningsnet 1

    Analyse maj 2022 boring 3

    Analyse maj 2022 boring 2

    Analyse maj 2022 boring 1

    Analyse marts 2022 – Boring 2

    Analyse marts 2022 – Boring 3

    Analyse februar 2022 – ledningsnet 1

    Analyse februar 2022 – ledningsnet 2

    Analyse februar 2022 – ledningsnet 3

    Analyse februar 2022 – vandværket

    Hent pdf for 2021

    Analyse december 2021 – Indgang GHT

    Analyse december 2021 – ledningsnet 1

    Analyse december 2021 – ledningsnet 2

    Analyse december 2021 – ledningsnet 3

    Analyse september 2021 ledningsnet 1

    Analyse september 2021 ledningsnet 2

    Analyse september 2021 ledningsnet 3

    Analyse september 2021 vandværket

    Analyse juni 2021 boringskontrol

    Analyse maj 2021 ledningsnet 1

    Analyse april 2021 ledningsnet 1

    Analyse april 2021 ledningsnet 2

    Analyse marts 2021 boringskontrol

    Analyse februar 2021 ledningsnet 1

    Analyse februar 2021 ledningsnet 2

    Analyse februar 2021 vandværk

    Hent pdf for 2020

    Analyse november 2020 Ledningsnet 1

    Analyse november 2020 Ledningsnet 2

    Analyse Juli 2020 Ledningsnet 1

    Analyse Juli 2020 Ledningsnet 2

    Analyse 2020 afgang vandværk

    Analyse 2020 ledningsnet

    Hent pdf for 2019

    Analyse2019 afgang vandværk

    Analyse2019 ledningsnet