Forfatterarkiv: Dorte Sørensen

  Generalforsamling

  Bestyrelsen har besluttet, at afholde den udskudte generalforsamling

  søndag, den 6. september 2020 kl. 11.00 i Lumsås Forsamlingshus.

  Indkaldelse og dagsorden er udsendt pr.mail/brevpost.

  Se Indkaldelsen her.

  Se dagsorden her.

  Andelshavere, der ikke allerede har underrettet Lumsås Vandværk om deres mailadresse, bedes sende disse til: Info@lumsaasvand.dk

   Vandkvalitet

   Vandets hårdhed

   Vandets hårdhed – august 2022

   Vandets hårdhed – februar 2022

   Hent pdf for 2023

   Analyse januar 2023 Boring 1

   Analyse februar 2023 – Boring 1

   Analyse februar 2023 afgang vandværk

   Analyse februar 2023 ledningsnet 1

   Analyse februar 2023 ledningsnet 2

   Analyse februar 2023 ledningsnet 3

   Analyse april 2023 – ledningsnet 1

   Analyse april 2023 – ledningsnet 2

   Analyse april 2023 – ledningsnet 3

   Analyse august 2023 – afgang vandværk

   Analyse august 2023 – ledningsnet 1

   Analyse august 2023 – ledningsnet 2

   Analyse august 2023 – ledningsnet 3

   Hent pdf for 2022

   Analyse november – ledningsnet 4

   Analyse november ledningsnet 3

   Analyse november – ledningsnet 2

   Analyse novenber – ledningsnet 1

   Analyse november – Indgang GHT

   Analyse august 2022 Afgang vandværk

   Analyse august 2022 ledningsnet 3

   Analyse august 2022 ledningsnet 2

   Analyse august 2022 ledningsnet 1

   Analyse maj 2022 ledningsnet 3

   Analyse maj 2022 ledningsnet 2

   Analyse maj 2022 ledningsnet 1

   Analyse maj 2022 boring 3

   Analyse maj 2022 boring 2

   Analyse maj 2022 boring 1

   Analyse marts 2022 – Boring 2

   Analyse marts 2022 – Boring 3

   Analyse februar 2022 – ledningsnet 1

   Analyse februar 2022 – ledningsnet 2

   Analyse februar 2022 – ledningsnet 3

   Analyse februar 2022 – vandværket

   Hent pdf for 2021

   Analyse december 2021 – Indgang GHT

   Analyse december 2021 – ledningsnet 1

   Analyse december 2021 – ledningsnet 2

   Analyse december 2021 – ledningsnet 3

   Analyse september 2021 ledningsnet 1

   Analyse september 2021 ledningsnet 2

   Analyse september 2021 ledningsnet 3

   Analyse september 2021 vandværket

   Analyse juni 2021 boringskontrol

   Analyse maj 2021 ledningsnet 1

   Analyse april 2021 ledningsnet 1

   Analyse april 2021 ledningsnet 2

   Analyse marts 2021 boringskontrol

   Analyse februar 2021 ledningsnet 1

   Analyse februar 2021 ledningsnet 2

   Analyse februar 2021 vandværk

   Hent pdf for 2020

   Analyse november 2020 Ledningsnet 1

   Analyse november 2020 Ledningsnet 2

   Analyse Juli 2020 Ledningsnet 1

   Analyse Juli 2020 Ledningsnet 2

   Analyse 2020 afgang vandværk

   Analyse 2020 ledningsnet

   Hent pdf for 2019

   Analyse2019 afgang vandværk

   Analyse2019 ledningsnet