Et godt råd

    Efter nogle konkrete sager, hvor andelshavere har faet ekstremt høje vandregninger, er det tilrådeligt at kontrollere sin vandmåler jævnligt.

    Luk samtlige aftapningssteder i huset, kontroller derefter, at der ikke løber pile i den grafiske flowindikator (til venstre for display for vandforbrug). Hvis det gør det, har du et problem, idet installationen er utæt. Tilkald en fagmand.

    Luk for vandet når du tager hjem fra sommerhuset eller tager på ferie fra din helårsbolig. Benyt stophanen der sidder i målerbrønden. Vandværkets stophane før målerbrønden må ikke benyttes.

    Ved aflæsning af vandmåleren skal kun hele kubikmeter opgives. De små tal skal altså ikke opgives.