Nyheder

04.06.2022

Vandværket har i maj måned fået foretaget 6 prøvetagninger – 3 på ledningsnettet og 3 på vandværkets boringer. Resultatet af analyserne kan ses under fanen information/vandkvalitet.

Der er foretaget analyse på vandværkets 3 boringer for blandet PFAS-forbindelser, herunder PFOS. I forbindelse hermed kan det oplyses, at der ikke er konstateret PFOS i vandværkets boringer.

D. 11.05.2022

Nyheder under følgende punkter.

Vandkvalitet

Årsregnskab

Referat og beretning fra generalforsamling

D. 10.05.2022

Konstituering af bestyrelsen

Niels Christoffersen, Oddenvej 188 – formand

Morten Christensen, Oddenvej 66 – næstformand

Lars Madsen, Oddenvej 182 – sekretær

Benny Nielsen, Oddenvej 136 – kasserer

Jean Luc Rabot, Havegårdsvej 21 – info-ansvarlig

D. 16.01.2022

Vandanalyser fra december 2021  Vandkvalitet

Regulering for drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune Direktiver

D. 28.10.2021

Læs referat fra generalforsamling 2021 http://lumsaasvand.dk/referat/

——————————————————————————————————————————————

D. 20.09.2021

På den udskudte generalforsamling den 19. september 2021 havde bestyrelsen foreslået, at der indledes en proces med henblik på sammenlægning med GHT Vandværk.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Et indledende møde mellem Lumsås Vandværk og GHT Vandværk om plan for processen forventes afholdt i oktober 2021