Nyheder

D. 16.01.2022

Vandanalyser fra december 2021  Vandkvalitet

Regulering for drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune Direktiver

D. 28.10.2021

Læs referat fra generalforsamling 2021 http://lumsaasvand.dk/referat/

——————————————————————————————————————————————

D. 20.09.2021

På den udskudte generalforsamling den 19. september 2021 havde bestyrelsen foreslået, at der indledes en proces med henblik på sammenlægning med GHT Vandværk.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Et indledende møde mellem Lumsås Vandværk og GHT Vandværk om plan for processen forventes afholdt i oktober 2021