Lumsås Vandværk

Bliv registreret som modtager af elektronisk mail. Send e-mail til info@lumsaasvand.dk med oplysning om måleradresse, e-mailadresse og meget gerne også mobiltelefonnummer. Oplysningerene anvendes kun af vandværket til forbrugerkontakt, og vil ikke blive videregivet til andre.

Drikkevandet er netop blevet undersøgt for stoffet  Chlorothalonil-amidsulfonsyre.        Der blev intet fundet.  (D.v.s.  mindre end 0,01 microgram pr. liter) Analyser for dette stof indgår fremover i analyseprogrammerne.

Beliggenhed: Lumsås Vandværk ligger på Oddenvej 182A i Lumsås by, Højby Sogn, Odsherred Kommune, i Region Sjælland. Vandværket ligger indenfor medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S’ område.

Forsyningsområde: Vandværket forsyner Lumsås by og omegn, sommerhuse og ejendomme på Nordstranden fra Bundgarnet i vest til Skovagervej i øst, samt lokaliteterne Holmstrup og Sonnerup. Endvidere forsynes en del af ejendommene omkring Vedhammervej og Brunhøj Strandvej på Sydstranden.

Historie: Vandværket blev startet ved en stiftende generalforsamling på Lumsaas Hotel d. 12. April 1949 som “Andelsselskabet Lumsaas Vandværk”. Til bestyrelsen valgtes Købmand Hj. Olsen, Dyrlæge E. Mikkelsen, Gårdejer Thormod Hansen, Vognmand Peter Hansen og Arbejdsmand Karl Nielsen. De dengang vedtagne vedtægter var gældende indtil d. 4. november 1997, hvor et helt nyt sæt vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen.

 

 

 

Seneste opdatering:  31.05.2019