Nyheder

02-10-2023

Lumsås Vandværks drift er nu overtaget af GHT Vandværk. For ændringer i kontaktoplysninger henvises til oplysninger i panelet til højre på hjemmesiden.

10-09-2023

I forlængelse af årets generalforsamling samt efterfølgende ekstraordinære generalforsamling er det nu en realitet, at Lumsås Vandværk sammenlægges med GHT Vandværk pr. 1. oktober 2023.

Sammenlægningen betyder, at GHT Vandværk overtager vandforsyningen i hele Lumsås Vandværks hidtidige forsyningsområde samt at andelshavernes betaling fra 1. oktober 2023 sker i henhold til GHT Vandværks taksblad og opkræves af GHT Vandværk.

Som en del af sammenlægningsaftalen skal andelshaverne i det hidtidige Lumsås Vandværk betale et ekstraordinært indskud på kr. 1.000,00 + moms, i alt kr. 1.250,00 pr. år i de første 2 år.

Lumsås Vandværk vil primo oktober 2023 foretage den sidste måleraflæsning og udsende årsopgørelse for perioden 1. oktober 2022 – 30. september 2023 – til betaling i slutningen af oktober 2023. Herefter vil der blive udsendt en aconto-opkrævning fra GHT Vandværk for perioden 1. oktober 2023 – 30. juni 2024.

Efter 1. oktober 2023 skal alle henvendelser vedr. vandforsyningen ske til GHT Vandværk – se vandværkets hjemmeside www.ghtvandvaerk.dk.

Bestyrelsen for Lumsås Vandværk takker alle andelshavere og samarbejdspartnere for samarbejdet gennem 74 år.

10-09-2023

Vandanalyser for august 2023 kan ses under fanen Vandkvalitet. Det skal nævnes, at der på afgang vandværk i august er en mindre overskridelse af grænseværdien for natrium. I forbindelse hermed er det med Odsherred kommune aftalt, at indtaget af vand for GHT øges fra 30% til 32% for at eliminere overskridelsen.

Vandkvalitet

31-05-2023

Referat fra estraordinær generalforsamling

Referat og beretning fra generalforsamling

04-05-2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden Ekstraordinær GF 20230521

25-04-2023

Referat fra generalforsamling d. 16.04.2023

Referat og beretning fra generalforsamling

05-04-2023

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden GF 20230416

05-04-2023

Regnskab 2022

Årsregnskab

07.03.2023

Nyheder under følgende punkter

Takster

Vandkvalitet

06.12.2022

Vandanalyser fra november 2022 kan ses under fanen

Vandkvalitet

04.06.2022

Vandværket har i maj måned fået foretaget 6 prøvetagninger – 3 på ledningsnettet og 3 på vandværkets boringer. Resultatet af analyserne kan ses under fanen information/vandkvalitet.

Der er foretaget analyse på vandværkets 3 boringer for blandet PFAS-forbindelser, herunder PFOS. I forbindelse hermed kan det oplyses, at der ikke er konstateret PFOS i vandværkets boringer.

D. 11.05.2022

Nyheder under følgende punkter.

Vandkvalitet

Årsregnskab

Referat og beretning fra generalforsamling

D. 10.05.2022

Konstituering af bestyrelsen

Niels Christoffersen, Oddenvej 188 – formand

Morten Christensen, Oddenvej 66 – næstformand

Lars Madsen, Oddenvej 182 – sekretær

Benny Nielsen, Oddenvej 136 – kasserer

Jean Luc Rabot, Havegårdsvej 21 – info-ansvarlig

D. 16.01.2022

Vandanalyser fra december 2021  Vandkvalitet

Regulering for drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune Direktiver

D. 28.10.2021

Læs referat fra generalforsamling 2021 http://lumsaasvand.dk/referat/

——————————————————————————————————————————————

D. 20.09.2021

På den udskudte generalforsamling den 19. september 2021 havde bestyrelsen foreslået, at der indledes en proces med henblik på sammenlægning med GHT Vandværk.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Et indledende møde mellem Lumsås Vandværk og GHT Vandværk om plan for processen forventes afholdt i oktober 2021