Vandbrud

Den 5. december 2019 skete der en skade på forsyningsledningen på Bakkekrogen, og vi var nød til at afbryde vandforsyningen, mens der foregik reparationsarbejde.

I forbindelse med genåbning for vandforsyningen, kan der ske en kalkafsmitning, som betyder at vandet kan blive brunligt. Det er oftere tilfældet at der kommer mere ilt i vandet end vanligt, hvorfor det antager en mælkehvid farve og bliver skummende.

Da der er meget lidt vandforbrug i området på nuværende tidspunkt af året, vil der gå noget tid inden vandet er tilbage til normal udseende. Ledningerne indeholder meget rent drikkevand

For at reducere den tidshorisont iværksætter vi en indsats, således at ledningen gennemskylles for at slippe af med evt. afsmitninger og ilt. Efterfølgende udtages der en analyseprøve af drikkevandet. Vi opdaterer hjemmesiden, når der er nyt i sagen.

Der er ingen bekymring for drikkevandskvaliteten.

Bestyrelsen i Lumsås vandværk