Generalforsamling

I vedtægter for Lumsås Vandværk står, at generalforsamling skal afholdes i første halvdel af april måned. Under hensyntagen til den situation, vi befinder os i med Coronavirus, har bestyrelsen besluttet, at udsætte generalforsamlingen indtil situationen atter er normal.

Til den tid vil der blive udsendt indkaldelse pr. mail/brevpost. Andelshavere, der ikke allerede har underrettet Lumsås Vandværk om deres mailadresse, bedes sende disse til: info@lumsaasvand.dk