Persondataforordningen

Bestyrelsen har implementeret persondataforordningen i driften af vandværket, bl.a. hvad angår opbevaring og beskyttelse af personlige oplysninger, IT-sikkerhed og databehandleraftaler. Vi opbevarer kun de data der er nødvendige for at kunne fakturere andelshavernes vandforbrug samt de mailadresser som forbrugerne har oplyst os for at kunne blive underrettet om eventuelle driftsforstyrrelser mm.

Vandspild

Ved uforsætligt vandspil er det muligt i visse tilfælde at få eftergivet statsafgiften, læs her:

Ændringer i Lov om afgift af ledningsført vand

Der kan i visse særlige tilfældes fritages for betaling af vandafgift til staten i forbindelse med usædvanligt stort forbrug i private husholdninger på grund af vandspild. Herunder er i hovedtræk beskrevet de forudsætninger der er nødvendige for en eventuel fritagelse. (mere…)

Et godt råd

Efter nogle konkrete sager, hvor andelshavere har faet ekstremt høje vandregninger, er det tilrådeligt at kontrollere sin vandmåler jævnligt.

Luk samtlige aftapningssteder i huset, kontroller derefter, at der ikke løber pile i den grafiske flowindikator (til venstre for display for vandforbrug). Hvis det gør det, har du et problem, idet installationen er utæt. Tilkald en fagmand.

Luk for vandet når du tager hjem fra sommerhuset eller tager på ferie fra din helårsbolig. Benyt stophanen der sidder i målerbrønden. Vandværkets stophane før målerbrønden må ikke benyttes.

Ved aflæsning af vandmåleren skal kun hele kubikmeter opgives. De små tal skal altså ikke opgives.