Persondataforordningen

Bestyrelsen har implementeret persondataforordningen i driften af vandværket, bl.a. hvad angår opbevaring og beskyttelse af personlige oplysninger, IT-sikkerhed og databehandleraftaler. Vi opbevarer kun de data der er nødvendige for at kunne fakturere andelshavernes vandforbrug samt de mailadresser som forbrugerne har oplyst os for at kunne blive underrettet om eventuelle driftsforstyrrelser mm.

Vandspild

Ved uforsætligt vandspil er det muligt i visse tilfælde at få eftergivet statsafgiften, læs her:

Ændringer i Lov om afgift af ledningsført vand

Der kan i visse særlige tilfældes fritages for betaling af vandafgift til staten i forbindelse med usædvanligt stort forbrug i private husholdninger på grund af vandspild. Herunder er i hovedtræk beskrevet de forudsætninger der er nødvendige for en eventuel fritagelse. (mere…)

Vandkvalitet

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed – august 2022

Vandets hårdhed – februar 2022

Hent pdf for 2023

Analyse januar 2023 Boring 1

Analyse februar 2023 – Boring 1

Analyse februar 2023 afgang vandværk

Analyse februar 2023 ledningsnet 1

Analyse februar 2023 ledningsnet 2

Analyse februar 2023 ledningsnet 3

Analyse april 2023 – ledningsnet 1

Analyse april 2023 – ledningsnet 2

Analyse april 2023 – ledningsnet 3

Analyse august 2023 – afgang vandværk

Analyse august 2023 – ledningsnet 1

Analyse august 2023 – ledningsnet 2

Analyse august 2023 – ledningsnet 3

Hent pdf for 2022

Analyse november – ledningsnet 4

Analyse november ledningsnet 3

Analyse november – ledningsnet 2

Analyse novenber – ledningsnet 1

Analyse november – Indgang GHT

Analyse august 2022 Afgang vandværk

Analyse august 2022 ledningsnet 3

Analyse august 2022 ledningsnet 2

Analyse august 2022 ledningsnet 1

Analyse maj 2022 ledningsnet 3

Analyse maj 2022 ledningsnet 2

Analyse maj 2022 ledningsnet 1

Analyse maj 2022 boring 3

Analyse maj 2022 boring 2

Analyse maj 2022 boring 1

Analyse marts 2022 – Boring 2

Analyse marts 2022 – Boring 3

Analyse februar 2022 – ledningsnet 1

Analyse februar 2022 – ledningsnet 2

Analyse februar 2022 – ledningsnet 3

Analyse februar 2022 – vandværket

Hent pdf for 2021

Analyse december 2021 – Indgang GHT

Analyse december 2021 – ledningsnet 1

Analyse december 2021 – ledningsnet 2

Analyse december 2021 – ledningsnet 3

Analyse september 2021 ledningsnet 1

Analyse september 2021 ledningsnet 2

Analyse september 2021 ledningsnet 3

Analyse september 2021 vandværket

Analyse juni 2021 boringskontrol

Analyse maj 2021 ledningsnet 1

Analyse april 2021 ledningsnet 1

Analyse april 2021 ledningsnet 2

Analyse marts 2021 boringskontrol

Analyse februar 2021 ledningsnet 1

Analyse februar 2021 ledningsnet 2

Analyse februar 2021 vandværk

Hent pdf for 2020

Analyse november 2020 Ledningsnet 1

Analyse november 2020 Ledningsnet 2

Analyse Juli 2020 Ledningsnet 1

Analyse Juli 2020 Ledningsnet 2

Analyse 2020 afgang vandværk

Analyse 2020 ledningsnet

Hent pdf for 2019

Analyse2019 afgang vandværk

Analyse2019 ledningsnet

Et godt råd

Efter nogle konkrete sager, hvor andelshavere har faet ekstremt høje vandregninger, er det tilrådeligt at kontrollere sin vandmåler jævnligt.

Luk samtlige aftapningssteder i huset, kontroller derefter, at der ikke løber pile i den grafiske flowindikator (til venstre for display for vandforbrug). Hvis det gør det, har du et problem, idet installationen er utæt. Tilkald en fagmand.

Luk for vandet når du tager hjem fra sommerhuset eller tager på ferie fra din helårsbolig. Benyt stophanen der sidder i målerbrønden. Vandværkets stophane før målerbrønden må ikke benyttes.

Ved aflæsning af vandmåleren skal kun hele kubikmeter opgives. De små tal skal altså ikke opgives.