Forfatterarkiv: Lumsås vandværk

  Vandspild

  Ved uforsætligt vandspil er det muligt i visse tilfælde at få eftergivet statsafgiften, læs her:

  Ændringer i Lov om afgift af ledningsført vand

  Der kan i visse særlige tilfældes fritages for betaling af vandafgift til staten i forbindelse med usædvanligt stort forbrug i private husholdninger på grund af vandspild. Herunder er i hovedtræk beskrevet de forudsætninger der er nødvendige for en eventuel fritagelse. Læs resten

    Referat og beretning fra generalforsamling

    Referat fa ekstraordinær generalforsamling 21.05.23

    Lumsås Vandværk – Referat generalforsamling 16-04-2023

    Lumsås Vandværk – Referat fra generalforsamling 30.04.2022

    Lumsås Vandværk – Referat fra generalforsamling 19-09-2021

    Lumsås Vandværk – Referat ekstraordinær generalforsamling 2020

    Lumsås Vandværk – Referat ordinær generalforsamling 2020

    Lumsås Vandværk Referat fra generalforsamling 2019

         Et godt råd

         Efter nogle konkrete sager, hvor andelshavere har faet ekstremt høje vandregninger, er det tilrådeligt at kontrollere sin vandmåler jævnligt.

         Luk samtlige aftapningssteder i huset, kontroller derefter, at der ikke løber pile i den grafiske flowindikator (til venstre for display for vandforbrug). Hvis det gør det, har du et problem, idet installationen er utæt. Tilkald en fagmand.

         Luk for vandet når du tager hjem fra sommerhuset eller tager på ferie fra din helårsbolig. Benyt stophanen der sidder i målerbrønden. Vandværkets stophane før målerbrønden må ikke benyttes.

         Ved aflæsning af vandmåleren skal kun hele kubikmeter opgives. De små tal skal altså ikke opgives.